Oferta dla osób indywidualnych

Jako trener z wieloletnim doświadczeniem realizuję szkolenia i warsztaty dotyczące szeroko rozumianych umiejętności psychospołecznych oraz poszerzania wiedzy psychologicznej.

Warsztaty to spotkania w grupie (zwykle 6-12 osób) służące rozwojowi osobistemu, w zazwyczaj  określonym wcześniej obszarze np. radzenia sobie ze złością, radzenia sobie ze stresem, asertywności czy autoprezentacji. Warsztaty dostarczają  wiedzy w obrębie wybranego zagadnienia, służą lepszemu poznaniu siebie, uczą także praktycznych umiejętności. Mogą być jedno- lub kilkudniowe. Mogą też być cyklicznymi spotkaniami.

Wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo-treningową z wykorzystaniem różnorodnych technik w przyjaznej i twórczej atmosferze. Koncentruję się przy tym na praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej na szkoleniu w życiu codziennym. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Asertywność
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Skuteczna autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Oferta dla firm

Jako trener z wieloletnim doświadczeniem realizuję szkolenia i warsztaty dotyczące szeroko rozumianych umiejętności psychospołecznych oraz poszerzania wiedzy psychologicznej.

Moim celem jest rozwijanie konkretnych umiejętności i kompetencji, dostarczanie praktycznej wiedzy przydatnej w różnych życiowych sytuacjach oraz zwiększanie samoświadomości uczestników.

Wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo-treningową z wykorzystaniem różnorodnych technik w przyjaznej i twórczej atmosferze. Koncentruję się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej na szkoleniu w życiu codziennym.

Swoją ofertę kieruję przede wszystkim do firm, instytucji oświatowych i samorządowych, organizatorów i realizatorów projektów unijnych oraz innych osób zainteresowanych współpracą. Szkolenia i treningi przygotowywane są indywidualnie dla każdego zleceniodawcy i grupy docelowej.

Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów

 • Komunikacja interpersonalna
 • Praca w zespole
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Asertywność
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Skuteczna autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Negocjacje
 • Aktywizacja zawodowa