Monika Lassota-Golec
Tel: 609-422-883
E-mail: gabinet@dobry-moment.pl

Diagnoza psychologiczna

W Gabinecie oferuję diagnozę psychologiczną dotyczącą obszaru osobowości. Diagnoza wykonywana jest przy użyciu najbardziej profesjonalnego i najczęściej stosowanego testu czyli MMPI 2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2). Bezpośrednim celem badania tym narzędziem jest określenie profilu psychologicznego osoby badanej. Profil ten z kolei stanowi podstawę do formułowania osobowościowej diagnozy psychologicznej. Uzyskana tą drogą diagnoza może być istotną pomocą w potwierdzeniu diagnozy psychiatrycznej, zwłaszcza w przypadku wątpliwości diagnostycznych. Interpretacja profilu osobowości może być również źródłem wskazówek dotyczących procesu psychoterapeutycznego.

Top