Tel: 609-422-883
E-mail: gabinet@dobry-moment.pl

Cennik

Pomoc Psychologiczna

Czas trwania

Cena

Konsultacja psychologiczna

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł

Konsultacja dla kobiet w ciąży i po porodzie

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł

Konsultacje dla rodziców

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł

Konsultacje dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin/opiekunów

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł

Psychoterapia

Czas trwania

Cena

Psychoterapia indywidualna

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł

Psychoterapia par

Czas trwania: 60 min
Cena: 150 zł

Diagnoza Psychologiczna

Cena

Diagnoza osobowości przy użyciu testu MMPI-2

Cena: 400 zł

Warsztaty i Szkolenia

Cena każdorazowo ustalana w zależności od tematyki oraz czasu trwania warsztatu/szkolenia

Top